MARKA MİRASI VE MARKA GÜVENİNİN SATIN ALMA NİYETİ, MÜŞTERİ TATMİNİ VE MARKA SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

MARKA MİRASININ SATIN ALMA NİYETİ, MÜŞTERİ TATMİNİ VE MARKA SADAKATİNE ETKİLERİ

TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİ BOYUTLARININ MARKA İMAJI ARACILIĞIYLA MÜŞTERİ TATMİNİNE ETKİLERİ

MARKA ÖZGÜNLÜĞÜNÜN MARKA TERCİHİ, MÜŞTERİ TATMİNİ VE MARKA SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Sosyal Pazarlama Uygulamalarının Marka Aşkı Aracılığı Rolü İle Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi: Deterjan Pazarı Üzerinde Bir Araştırma

Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Marka Tercihlerine Etkisinde Marka İmajı ve Algılanan Kalitenin Aracılık Rolü: Üniversite Mezunları Üzerine Bir Araştırma

MARKA BİLİNİRLİĞİ VE ALGILANAN KALİTENİN MARKA TERCİHİ, MÜŞTERİ TATMİNİ VE AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMAYA ETKİLERİ

TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİNİN MARKA TERCİHLERİNE ETKİSİNDE AİLENİN ARACILIK ROLÜ

DUYGUSAL ZEKANIN ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARINA VE İŞ TATMİNİNE ETKİSİ

Meslek Yüksek Okulları Eğitim ve Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme: Başkent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu Örneği

MARKA MİRASININ AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMAYA ETKİLERİ: MARKA GÜVENİNİN ARACILIK ROLÜ

Mesleki Uygulama Dersi: Başkent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu Örneği