AMOS ile Yapısal Eşitlik Modelleme Sertifika Programı

Programın Amacı: Yapısal eşitlik modellemesi hakkında teorik alt yapıyı oluşturmak, AMOS paket programıyla örnek veri dosyaları üzerinden yapısal eşitlik modelleme uygulamalarını birebir yaparak öğretmek, analizler sonucunda elde edilen verilerin tezin/makalenin metodoloji ve bulgu kısmına nasıl raporlanacağı göstermek.

Kimler Katılabilir: Sosyal bilimler alanında çalışma yapan akademisyenler ile lisansüstü öğrencileri.

Sertifika: Devam koşulunu sağlayan ve program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara sertifika verilmektedir.

Eğitim Süresi: 12 saat

Eğitici: Doç. Dr. Erkan Yıldız

Eğitimin İçeriği:

  • Teorik altyapı (yapısal eşitlik kavramı, uygulama alanları, üstünlükleri, gözlenen ve gizil değişkenler, egzojen ve endojen değişkenler)
  • AMOS programına giriş (grafik penceresi, menüler, grafik uygulaması)
  • Ölçüm ve yapısal model oluşturulması
  • Doğrulayıcı faktör analizi (tek faktörlü, ilişkili ve ilişkisiz birinci düzey çok faktörlü, ikinci düzey çok faktörlü)
  • Model uyum değerleri ve model modifikasyonu
  • Yapısal eşitlik modellemesi
  • Aracı etki analizleri (Baron ve Kenny ile Zhao vd. nin yöntemi, bootsrapping yöntemiyle dolaylı etkilerin anlamlılığı)
  • Düzenleyici etki analizleri
  • Çoklu grup analizleri
  • Analiz sonuçlarının teze/makaleye raporlanması ve yorumlanmasına ilişkin örnekler

Eğitimin süresi 12 saattir. İlk 6 saat ilk gün, ikinci 6 saatte ikinci gün yapılmaktır. Eğitim, 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilmektir. Sürenin ilk 30 dakikası teorik alt yapı için, kalan süre ise analizler için kullanılmaktadır. Eğitimler süresince her analiz farklı veri setleriyle 3’er kez yapılmaktadır. İlk analiz adım adım tarifle birlikte yapılmakta, ikinci ve üçüncü analizleri katılımcılar kendileri yapmaktadır. Bu esnada katılımcılara destek verilmektedir. Eğitim programlarının sonunda farklı bir veri setiyle tüm analizleri içeren bir modelle eğitimin amacına ulaşıp ulaşmadığı test edilmektedir.

Eğitime katılmak isteyenlerin eryildiz967@gmail.com adresine mail atmaları durumunda kayıt için gerekli link gönderilecektir. Katılımcıların bilgisayarlarında AMOS programının deneme sürümü yüklü olmalıdır. Deneme sürümü programın web sayfasından indirilmelidir.

2021 Yılında Verilen Eğitimler

8-9 Mayıs, Online

2020 Yılında Verilen Eğitimler

30-31 Ocak, Adana

2019 Yılında Verilen Eğitimler:

19-20 Ocak, İstanbul

26-27 Ocak, Ankara

02-03 Şubat, Adana

9-10 Şubat, İzmir

24-25 Nisan, Mardin

22-23 Temmuz, Erzurum

7-8 Kasım, Ankara