Başkent Üniversitesi Kahramankazan Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Lisans eğitimini, 1984-1988 yıllarında Kara Harp Okulu’nda tamamlamıştır. Yönetim ve Organizasyon ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanlarında yüksek lisans, İşletme alanında doktora yapmıştır. 1989-2010 yıllarında TSK’da çeşitli kademelerde görevlerde bulunmuştur. 2010-2014 yıllarında da Kara Harp Okulunda öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 2015 yılında da Kahramankazan Meslek Yüksekokulunda göreve başlamıştır.

Marka, marka yönetimi ve tüketici davranışları ile araştırma yöntemleri alanlarında bilimsel çalışmalar yapmaktadır.

IBM İş Ortağı AIMS Akademiden “SPSS Statistics İle İstatiksel Analizler, SPSS Statistics İle Öngörüsel Modelleme, SPSS Statistics İle Segmentasyon, SPSS Statistics İle Zaman Serileri Analizi” ve “AMOS İle Yapısal Eşitlik Modelleme” eğitimleri almıştır.

2014 yılından beri BEDAM bünyesinde; “SPSS ile İstatistiksel Analizler”, “AMOS ile Yapısal Eşitlik Modelleme” ve 2019 yılından itibaren de “SmartPLS ile Yapısal Eşitlik Modelleme” eğitimleri vermektedir.

26 Mayıs 1967 doğumludur, evli ve bir erkek çocuk babasıdır

TOP