SPSS İle İstatistiksel Analizler Sertifika Programı

Programın Amacı: SPSS paket programıyla örnek veri dosyaları üzerinden yaygın olarak kullanılan analizleri birebir yaparak öğretmek, analizler sonucunda elde edilen verilerin tezin/makalenin metodoloji ve bulgu kısmına nasıl raporlanacağı göstermek.

Kimler Katılabilir: Sosyal bilimler alanında çalışma yapan akademisyenler ile lisansüstü öğrencileri.

Sertifika: Devam koşulunu sağlayan ve program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara sertifika verilmektedir.

Eğitim Süresi: 12 saat

Eğitici: Doç. Dr. Erkan Yıldız

Eğitimin İçeriği:

  • Teorik altyapı,
  • SPSS programına giriş,
  • Frekans analizi ve tanımlayıcı istatistikler,
  • Geçerlilik analizi (keşfedici faktör analizi), güvenilirlik analizi (cronbach alfa katsayısının hesaplanması),
  • Korelasyon analizi,
  • Regresyon analizi (basit, çoklu ve hiyerarşik),
  • t testi ve ANOVA,
  • Düzenleyici ve aracılık etkisi (Hayes makro),
  • Analiz sonuçlarının teze/makaleye raporlanması ve yorumlanmasına ilişkin örnekler.

Her analiz farklı veri setleriyle, ilk analiz eğiticiyle birlikte diğerleri katılımcılar tarafından olmak üzere üçer kez yapılacaktır. Programın sonunda farklı bir veri setiyle tüm analizleri içeren bir modelle eğitimin amacına ulaşıp ulaşmadığı test edilecektir. Katılımcıların bilgisayarlarında SPSS programının deneme sürümü yüklü olmalıdır.

2019 Yılında Verilen Eğitim:

30-31 Mayıs 2019, Adana